Home

Μεταπτυχιακές Σπουδές

METΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Τι είναι;

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν τη συνέχιση των βασικών σπουδών. Μπορεί κάποιος να συνεχίσει τις σπουδές του σε δύο κυρίως επίπεδα:

α) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης (MSc): Αποτελεί εξειδίκευση σε κάποια επιστημονική περιοχή ή σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας. Η χρονική του διάρκεια μπορεί να διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο ή από Ίδρυμα σε Ίδρυμα και είναι συνήθως 1 ή 2 χρόνια. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνήθως διδακτικές ώρες (παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα) καθώς και εκπόνηση, εξέταση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας. Μπορεί να οδηγήσει στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.

β) Διδακτορικό(PhD): Οι σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο συνίστανται στην εκπόνηση μίας ερευνητικής εργασίας πάνω σε μία επιστημονική περιοχή, η οποία διαρκεί συνήθως από 3 έως 5 χρόνια. Η διδακτορική διατριβή εποπτεύεται από έναν καθηγητή – επόπτη και η τελική κρίση της γίνεται από επταμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ. Οι σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε καριέρα ακαδημαϊκού ή ερευνητή. Ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να προβλέπει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής την προηγούμενη λήψη του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

γ) Σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Εξωτερικό, κυρίως στην Αγγλία συναντάμε και άλλους τίτλους όπως MA, MSc, MBA, MAcc, MFin, LLM, MPhil. Όλοι οι παραπάνω τίτλοι αφορούν σε Master, απλά προσδιορίζουν και την ειδικότητα. Το MPhil αποτελεί προστάδιο για ερευνητική διατριβή και περιλαμβάνει συνήθως λιγότερα μαθήματα ή καθόλου μαθήματα και μεγάλο ποσοστό ερευνητικής δουλειάς. Συγκεκριμένα οι ανωτέρω συμπτύξεις σημαίνουν:

•    ΜΑ: Master of Arts
•    MSc: Master of Science
•    MBA: Master in Business Administration
•    MAcc: Master in Accounting
•    MFin: Master in Finance
•    LLM: Master in Law
•    MPhil: Master of Philosophy

Προσοχή θέλουν τα πτυχία με τίτλο “Diploma” και “Certificate” που αναφέρουν ορισμένα Αγγλικά Πανεπιστήμια, τα οποία θεωρούνται μεν μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά δεν αναγνωρίζονται ως Master.
 

2. Γιατί να κάνω Μεταπτυχιακό;

«Με ενδιαφέρει να εξειδικευτώ και να προχωρήσω στο γνωστικό μου αντικείμενο».

Αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος για να αποφασίσει κάποιος να συνεχίσει τις σπουδές του και μπορεί να λειτουργήσει υποκινητικά. Είμαστε καλοί σε κάτι που αγαπάμε και το οποίο μας ενδιαφέρει. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό για το ίδιο το άτομο να εξετάσει κατά πόσο η απόφασή του να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές συνάδει και με τα γενικά επαγγελματικά του σχέδια και να την εντάξει στο γενικό σχέδιο ζωής του.

«Μου χρειάζονται μεταπτυχιακές σπουδές για να εξελιχθώ επαγγελματικά στο αντικείμενο που έχω επιλέξει»

Πολύ συχνά για να εισέλθει ή για να εξελιχθεί κάποιος σε ένα επάγγελμα, χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση την οποία δεν παρέχουν οι βασικές σπουδές του. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει κάνει οικονομικές σπουδές και θέλει να εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να χρειάζεται να εξειδικευτεί στα Διεθνή Οικονομικά.

«Θα βρω πιο εύκολα δουλειά!».

Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των εργοδοτών που επιθυμούν ή απαιτούν την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θεωρώντας ότι εξασφαλίζει τα επιθυμητά τυπικά προσόντα και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. Είναι γεγονός ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να κάνουν την εύρεση εργασίας πιο εύκολη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους μία θέση εργασίας.

«Θα με βοηθήσει να μεταπηδήσω σε ένα καινούργιο επάγγελμα».

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες το άτομο θέλει να αλλάξει κατεύθυνση στις σπουδές του ή να προσανατολιστεί σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Μπορεί στην περίπτωση αυτή να στηριχθεί στις βασικές του σπουδές και να τις συνδυάσει με ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει κάνει φιλολογικές σπουδές, μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ή κάποιος άλλος που έχει σπουδάσει υπολογιστές, να θέλει να ασχοληθεί με τη διδακτική των υπολογιστών ή με τη βιοτεχνολογία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί προσοχή στα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις στη χώρα μας, καθορίζονται από το βασικό πτυχίο.

«Δεν θέλω ακόμα να μπω στην αγορά εργασίας – θέλω να παρατείνω τη φοιτητική μου ζωή».

Το μεταπτυχιακό δεν θα βοηθήσει απαραίτητα το άτομο να προσανατολιστεί και να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Πριν αποφασίσει να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές θα ήταν καλό για το άτομο αυτό να αναζητήσει υποστήριξη, να επαναξιολογήσει την εκπαιδευτική του πορεία και να ξεκινήσει να διαμορφώνει το σχέδιο ζωής του. Αν πάλι αποφασίσει να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, τότε μπορεί να αξιοποιήσει το διάστημα αυτό και να διερευνήσει τις προοπτικές που του ανοίγονται στη σταδιοδρομία του.

«Κάποιος καθηγητής ή φίλος με ενθάρρυνε να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών».

Η απόφαση για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να είναι μία προσωπική απόφαση η οποία να πηγάζει από το ίδιο το άτομο και να συνάδει με τα γενικότερα προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά του σχέδια. Συχνά οι επιρροές φίλων και άλλων σημαντικών ανθρώπων, μπορεί να λειτουργήσουν παρακινητικά και υποδείξουν νέες κατευθύνσεις. Προηγουμένως όμως, θα πρέπει να έχει εξετάσει κανείς αν οι νέοι αυτοί δρόμοι που του προτείνουν, ταιριάζουν με την προσωπικότητα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις υπόλοιπες επιλογές που έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι την τελική ευθύνη της απόφασης που πήρε, την έχει ο ίδιος!
 

3. Λήψη απόφασης για μεταπτυχιακές σπουδές

Η λήψη απόφασης για μεταπτυχιακές σπουδές είναι μία σημαντική διαδικασία η οποία συνδέεται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του ατόμου και την επηρεάζει. Η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να είναι συχνά δύσκολη καθώς περιλαμβάνει σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, καθώς και σειρά ερωτημάτων στα οποία πρέπει να απαντήσει, όπως:

•    Προηγούμενη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία
•    Ερευνητικά ενδιαφέροντα - Προσωπικοί στόχοι
•    Επαγγελματικές προοπτικές του ατόμου
•    Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό;
•    Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό;
•    Εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο ή συνδυασμός του με άλλο;
•    Ποια είναι η κατάλληλη περίοδος να ξεκινήσει κάποιος τις μεταπτυχιακές του σπουδές;
•    Πώς να επιλέξει Πανεπιστήμιο;
•    Έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του μεταπτυχιακού;
•    Θα αναζητήσει ταυτόχρονα υποτροφία;

Στην διαδικασία λήψης απόφασης για μεταπτυχιακές σπουδές δεν υπάρχουν συνταγές επιτυχημένης απόφασης. Η καλή απόφαση είναι προσωπική για τον καθένα και σχετίζεται με τις δυνατότητές του, τα ενδιαφέροντά του, τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τους επαγγελματικούς στόχους του.
 

4. Πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Προκειμένου να διευκολυνθεί κάποιος στη λήψη απόφασης για τις μεταπτυχιακές σπουδές χρειάζεται να αναζητήσει, να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει κάποιες πληροφορίες για:

•    Τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο που τον ενδιαφέρει
•    Τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής
•    Τις ημερομηνίες που προκηρύσσονται τα μεταπτυχιακά καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
•    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές από καθηγητές, επικυρωμένα αποδεικτικά ξένης γλώσσας, αυτοπεριγραφική έκθεση – Motivation letter, μεταφρασμένα δικαιολογητικά για αιτήσεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού)
•    Τα δίδακτρα
•    Το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα
•    Τους καθηγητές και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα
•    Την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του μεταπτυχιακού
•    Τις παροχές (βιβλία, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές, υποστήριξη φοιτητών, διαμονή)
•    Τις συνθήκες που επικρατούν στο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα το οποίο προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
•    Την αναγνώριση μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) όταν πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού
 

5. Πηγές αναζήτησης πληροφοριών για μεταπτυχιακές σπουδές

Η αναζήτηση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, από το τρίτο ακόμα έτος των σπουδών, καθώς ο χρόνος προετοιμασίας για υποβολή αιτήσεων σε μεταπτυχιακά του εξωτερικού μπορεί να είναι μεγάλος. Πηγές πληροφοριών μπορεί να είναι:

•    Οι οδηγοί Σπουδών
•    Οι ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
•    Οι βάσεις δεδομένων για μεταπτυχιακές σπουδές
•    Οι εκθέσεις εκπαίδευσης
•    Οι Γραμματείες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
•    Τα Γραφεία Διασύνδεσης
•    Τα Μορφωτικά Τμήματα των Πρεσβειών ή οι εκπαιδευτικές αντιπροσωπείες ξένων κρατών
•    Οι καθηγητές
•    Οι φίλοι ή οι παλιοί συμφοιτητές που κάνουν ήδη μεταπτυχιακό
 

6. Συνήθεις προϋποθέσεις εισαγωγής

Παράγοντες οι οποίοι συνήθως λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να είναι:

•    Ο γενικός βαθμός πτυχίου
•    Η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
•    Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο
•    Η εργασιακή / ερευνητική δραστηριότητα
•    Η βαθμολογία σε προκαταρκτικές εξετάσεις (GRE, GMAT) όπου αυτές απαιτούνται
•    Η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας ή της γλώσσας διδασκαλίας, όταν πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό
•    Η προσωπικότητα του ατόμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις συστατικές επιστολές ή στη συνέντευξη

Η αξιολόγηση portfolios (φάκελος με δείγματα έργων των υποψηφίων), αν πρόκειται για καλλιτεχνικές σπουδές